Hayat akıp giderken süratle, bir çok kişi ve bir çok hikayeyi de güçlü akıntısıyla alıp götürüyor, sonsuz okyanuslara dökülmek üzere.
İşte tam da o döküldüğü yerde, söylenecek çok söz, anlatılacak çok hikaye kalıyor. Bereketli ve zengin bir cevher..

   Bize düşense, o cevheri, kuyumcu hassasiyetiyle bir potada eritmek, ve insanlığa, sadece yaşıyor olmanın bile ne kadar büyük lütuf olduğunu anlatabilmek. Ama sadece anlatmak. Çünkü biz; Yalnızca anlatıcılarız..